Som gay? Som lesba? Som bi?

Nie vždy si sme istí svojou sexuálnou orientáciou. Niekedy sa pýtame, či som gay (či som gej), či som lesba, či som bisexuál alebo či som pansexuál. Najmä v období dospievania môže byť ťažké s istotou určiť svoju orientáciu. Hľadáme test, ktorý odhalí našu orientáciu.

To, že ste mali sen s homosexuálnym obsahom, ešte nemusí znamenať, že ste gay alebo lesbička. Sexualita je spektrum, je dobré preskúmať tú svoju a spoznať sa.

Ako zistím, či som gay, lesba alebo bi?

Pochybnosti o tom, či sa Ti páčia chlapci alebo dievčatá, sú normálnou súčasťou vývoja, netreba sa znepokojovať. Niekto už odmalička vie a cíti svoju sexuálnu orientáciu. Iní potrebujú čas na to, aby si svoju orientáciu naplno uvedomili a prijali ju. Univerzálny test LGBT síce neexistuje, ale ten náš Ti môže pomôcť spoznať samého seba. Je to úplne anonymné, bezplatné, vyhodnotenie je okamžité a dostaneš aj tipy, ako ďalej.

Test sexuálnej orientácie

Náš test pozostáva z niekoľkých otázok, pričom si vždy vyberiete jednu odpoveď. Vyplnenie vám zaberie len pár minútiek. Systém potom pomocou definícií a tabuliek vyhodnotí vaše skóre na stupnici. Výsledok nemusí byť stopercentný, ale pomôže vám spoznať vašu sexuálnu orientáciu a sexualitu.


Čo je to sexuálna orientácia? Aké orientácie existujú?

Sexuálna orientácia je emocionálna alebo aj erotická náklonnosť jedinca k osobám opačného alebo toho istého pohlavia. Rozoznávame heterosexuálnu, homosexuálnu a bisexuálnu (niekedy pansexuálnu) orientáciu. Heterosexualita je náklonnosť k ľuďom iného pohlavia, homosexualita je náklonnosť k ľuďom rovnakého pohlavia – sem radíme gejov (gayov) a lesby (lesbičky), bisexualita je náklonnosť k ľuďom oboch pohlaví, pansexualita je náklonnosť k človeku bez ohľadu na pohlavie či rodovú identitu – s bisexualitou sa do veľkej miery prekrýva. Niekedy sa medzi orientácie uvádza aj asexualita. Neheterosexuálne orientovaní ľudia, transrodoví ľudia a ďalší patria pod LGBT+ komunitu.

Väčšina populácie má heterosexuálnu orientáciu, teda ich priťahujú osoby opačného pohlavia. Proces akceptácie svojej menšinovej sexuálnej orientácie (homosexualita, bisexualita, pansexualita) sa nazýva coming out.

sedenie u psychológa - som gay? som lesba? som bisexuál?
So zistením sexuálnej orientácie môže pomôcť psychológ či sexuológ. Náš online gay test dokáže taktiež naviesť správnym smerom.

Niekto si svoju skutočnú sexuálnu orientáciu možno (zatiaľ) neuvedomuje alebo sa podľa nej nespráva – vedome alebo podvedome ju potláča. Toto často spôsobuje homofóbia, teda strach, odpor či prípadne diskriminácia homosexuálnych ľudí a homosexuality.

Internalizovanú (zvnútornenú) homofóbiu zažívajú ľudia s homosexuálnou orientáciou, ktorí majú ťažkosti so sebaprijatím. Je to akési vnútnrné “bránenie sa” coming out-u a potláčanie svojej sexuality.